Etikett Kunskapshubb Näringslivsutveckling

Örebro: Fastighetsnätverket

Örebro stöttar och finansierar initiativ inom Fastighetsnätverket som vänder sig till personer i regionan som arbetar med energi- och miljöfrågor inom fastighetsbranschen. Man erbjuder studiebesök, erfarenhetsträffar och utbildningar för våra medlemmar och arbetar aktivt för att nå våra klimatmål.

Kristianstad: Mer kol i marken

Kristianstad har en stor jordbrukssektor och livsmedelsindustri. Därför har man dragit igång initiativet Mer kol i marken – lokal samverkan kring kolinlagring i jordbruksmark för att öka kolinlagringen i marken och samtidigt stärka ett långsiktigt och konkurrenskraftigt livsmedelssystem.

RISE: Klimatverkstaden

Klimatverkstaden är en kurerad process för att skapa nya sätt att prata med varandra – företag och kommun – om resan mot ett klimatneutralt Umeå. Metodiken har utvecklats tillsammans med RISE och nu bjuds fler företag in och metoden exporteras till flera städer i Sverige.

Ystadmodellen

Ystadmodellen är en konkret vägledning som steg för steg visar hur företag kan arbeta för att skapa förutsättningar för affärsutveckling, genom att se de globala målen som ett smörgåsbord för nya affärer.
Utforska
Håll dig uppdaterad
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med missionen Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Programmet finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas och samordnas av KTH.

Copyright © 2024 Viable Cities | Webbplatspolicy | Tillgänglighet