Etikett Kunskapshubb Lokala klimatavtal

Kalmar kommuns lokala klimatkontrakt

Klimatkontraktet är till för alla företag i Kalmar som tillsammans med kommunen vill verka för ett hållbart och klimatsmart samhälle. Ett undertecknande innebär att ditt företag ställer sig bakom avsikten med avtalet och göra åtaganden som passar den egna verksamheten, är genomförbara och minskar koldioxidutsläppen.

Växjödeklarationen

Samverkan med näringsliv och civilsamhälle är en av Växjö kommuns strategier för att skynda på omställningen till en hållbar kommun. Flera företag har därför signerat Växjödeklarationen för att själva driva arbetet framåt i sina respektive branscher.

Linköpingsinitiativet

För att klara klimatomställningen behöver näringslivet och det offentliga arbeta tillsammans. Med Linköpingsinitiativet som den samlande kraften lär och inspireras vi av varandra - för att i nästa steg kunna inspirera ännu fler.

Klimatprogram Eskilstuna

Su som representant för ett företag, en organisation eller en förening kan fylla i ett klimatåtagande, där det syns att din verksamhet kommer bidra till att nå målet om ett klimatpositivt Eskilstuna 2045. Tillsammans kan vi göra klimatevolution*!

Klimatkontrakt Malmö

Det finns ett stort intresse och en vilja att vara en del av Malmös klimatomställning och många företag har klimatfrågan högt på agendan. Ett undertecknande av Klimatkontrakt Malmö innebär att vi tillsammans kraftsamlar och göra insatser för ett klimatneutralt Malmö 2030.

Klimatkontrakt Kristianstad

Företag och organisationer i Kristianstad kan bidra till minskad klimatpåverkan genom lokala klimatkontrakt. Tillsammans skapar vi en arena för att öka takten i omställningen lokalt.

Karlstad Klimatkontrakt

Vi står tillsammans inför en stor utmaning, att minska våra utsläpp för att skapa ett bättre klimat och en bättre miljö för oss alla. I Karlstads kommun gör man det tillsammans, med allad förmågos och kraft att bidra, så att varje steg räknas. Både enskilt och tillsammans.

Klimatavtal Helsingborg

Vill du som företag eller förening göra en insats för klimatet i Helsingborg? Målet är att göra åtaganden som passar er verksamhet, är genomförbara och som minskar koldioxidutsläppen. Ett undertecknande visar att ert företag vill vara en aktiv del i Helsingborgs stads klimatarbete.

Gävle klimatavtal

Gävle klimatavtal är en kraftsamling där lokala företag, föreningar, högskola och offentliga verksamheter samverkar inom klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling.
Utforska
Håll dig uppdaterad
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med missionen Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Programmet finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas och samordnas av KTH.

Copyright © 2024 Viable Cities | Webbplatspolicy | Tillgänglighet