Viable Cities Logo

Etikett Kunskapshubb Kompetensförsörjning

Mariestad: Dacapo

Dacapo Mariestad är en kommunal utbildningsplattform som erbjuder YH-utbildningar i egen regi och universitets- och högskoleutbildningar i samverkan med andra aktörer. Man arbetar aktivt med att bidra till målen i Agenda 2030 bland annat genom utbildningar inom byggnadsvård och naturbaserade tjänster.

Trollhättan: Industricampus

I Trollhättan kommer ett industricampus skapas som en del i arbetet med kompetensförsörjning och att attrahera talanger. En avsiktsförklaring har signerats mellan Högskolan Väst, Innovatum Science Park, det kommunala bolaget Kraftstaden och Polestar.
Håll dig uppdaterad
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med missionen Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Programmet finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas och samordnas av KTH.

Copyright © 2024 Viable Cities | Webbplatspolicy | Tillgänglighet