Viable Cities Logo

Etikett Kunskapshubb Forskningssamverkan

Urban ICT Arena

Bakom Urban ICT Arena står Stockholms stad, Region Stockholm, KTH, ABB, Ericsson, IBM, RISE och Stockholms universitet. Med utgångspunkt i behov från offentlig sektor utvecklar man nya lösningar för hållbara städer.

Future by Lund – Vi tänker annorlunda!

I Lund Innovation District kopplas miljöer och aktörer ihop för att skapa synergier och för att kunna stödja en mer komplex transformation med tvärvetenskapliga behov. Kulturella och kreativa näringar har en viktig roll i arbetet med en digital, hållbar och grön omställning. Uppdraget att leda det samskapande arbetet har getts till innovationsplattformen Future by Lund.
Håll dig uppdaterad
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med missionen Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Programmet finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas och samordnas av KTH.

Copyright © 2024 Viable Cities | Webbplatspolicy | Tillgänglighet