Etikett Kunskapshubb Exploatering och stadsomvandling

Lund: Hög hållbarhet i Brunnshög

I Lund pågår utvecklingen av stadsdelen Brunnshög som siktar mot att ligga längst fram i utvecklingen inom alltifrån stora tekniska system, som spårväg och fjärrvärme, till mindre initiativ, som regntunnor och bilpoolsmedlemskap. En stadsdel som är hållbar – på riktigt.

Nacka: Naturbana stadskvarter

I centrala Nacka utvecklas en stadsdel utifrån ett naturbant koncept där det urbana och naturen möts på nya sätt. Detta skapar en stadsmiljö med större kontraster och variation, där naturen och den befintliga topografin får ta större plats och påverka både den fysiska och sociala miljön. 
Utforska
Håll dig uppdaterad
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med missionen Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Programmet finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas och samordnas av KTH.

Copyright © 2024 Viable Cities | Webbplatspolicy | Tillgänglighet