Etikett Kunskapshubb Energi

RISE: Energigemenskaper kan ge energibesparingar på 30 procent

CoAction Lund är ett projekt som samlar aktörer i nordöstra Lund för att genomgå en storskalig förändringsprocess för att Lund ska bli klimatneutralt 2030. Man fokuserar på energi och transporter, eftersom persontransporterna står för majoriteten av utsläppen i Lund och ett robust energisystem är en absolut nödvändighet för att klimatneutralitet ska uppnås. I projektet är större arbetsgivare, fastighetsägare, myndigheter, energileverantörer, universitetet och lösningsaktörer med utöver kommunen.

CoAction Lund

CoAction Lund är ett projekt som samlar aktörer i nordöstra Lund för att genomgå en storskalig förändringsprocess för att Lund ska bli klimatneutralt 2030. Man fokuserar på energi och transporter, eftersom persontransporterna står för majoriteten av utsläppen i Lund och ett robust energisystem är en absolut nödvändighet för att klimatneutralitet ska uppnås. I projektet är större arbetsgivare, fastighetsägare, myndigheter, energileverantörer, universitetet och lösningsaktörer med utöver kommunen.

Helsingborg: klimat- och energiplan

I Helsingborg ska den nya klimat- och energiplanen för perioden 2025-2030 omfatta hela det geografiska området och blir därför hela kommunens plan. Under våren 2023 arbetades ett underlag till planen fram och i den processen bjöds företag och föreningar in. Förslag på vilka åtgärder som ska prioriteras på olika utsläppsområden har formulerats och vilka aktörer som kan genomföra åtgärderna har pekats ut.
Utforska
Håll dig uppdaterad
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med missionen Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Programmet finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas och samordnas av KTH.

Copyright © 2024 Viable Cities | Webbplatspolicy | Tillgänglighet