Etikett Kunskapshubb Cirkulär ekonomi

Eskilstuna: ReTuna Återbruksgalleria

ReTuna i Eskilstuna är Sveriges första återbruksgalleria, där allt som säljs är återbrukat, återanvänt, ekologiskt eller hållbart producerat. Gallerian har blivit en internationell nyhet och besökts av dokumentärfilmare, journalister och nyfikna turister från jordens alla hörn.

Nacka: Cirkulära hubben

Den cirkulära hubben är en del i Nacka vatten och avfalls nya initiativ Slut cirkeln! som syftar till att främja cirkulär ekonomi i Nacka. Det är ett initiativ där olika aktörer bjuds in till samverkan kring cirkulär ekonomi och utveckling mot ett om-och-om-igen-samhälle.

Re:store Höga Kusten

I Härnösand finns Re:store Höga Kusten som är en satsning på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Gallerian är ett initiativ från Härnösands kommun för att minska arbetslösheten för personer som idag har svårt att få ett jobb och bidra till hållbar utveckling.

Sharing Cities Sweden

Sharing Cities Sweden är ett nationellt program för delningsekonomi i städer. Programmet syftar till att sätta Sverige på kartan som ett land som aktivt och kritiskt arbetar med delningsekonomi i städer. I testbäddar för delningsekonomi i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå ska delningstjänster och digitala lösningar/plattformar utvecklas. Testbäddarna kompletteras med en nationell nod för koordination, nationellt lärande samt internationellt utbyte.
Utforska
Håll dig uppdaterad
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med missionen Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Programmet finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas och samordnas av KTH.

Copyright © 2024 Viable Cities | Webbplatspolicy | Tillgänglighet